SİSTEM ENTEGRATÖRÜ

SİSTEM ENTEGRATÖRÜ

Kurumsal yapıların en büyük sorunu, sahip olunan farklı fonksiyonlara sahip sistemlerin birbirleri ile birlikte efektif biçimde çalışmamasıdır. Farklı üstleniciler tarafından çoğu zaman değişik alt yapılar kullanılarak geliştirilen sistemlerin entegrasyonunda ciddi sıkıntılar yaşanabilmektedir ki, bütün halinde kullanılamadığından, pek çok kurumun sahip olduğu sistemlerin yönetimsel sorunlarının üstesinden gelebilmek için ciddi bir mesai sürdürülmesi gerekli olmaktadır. Bu durumda kimi sistemler kullanılamaz hale gelebilmektedir ki, yazılımların sorun yaratmak yerine sorunları çözmek için sağlandığı hesaba alındığında bu sistemlerin bu şekilde kullanılmasının bir anlamı da olmayacaktır. Sorunun doğrudan çözümüne yönelik Sistem Entegratörü çözümümüz sayesinde, tüm sistemleri bir arada çalışabilen mükemmel yapılar haline getirebiliyor, ulusal veya global boyutta bir sistemi inşa edebiliyoruz. Sistem Entegratörü; yeni bir yazılım olmaktan öte, mevcut alt yapıları bir araya getiren ve entegre biçimde çalışmalarını sağlayan mekanizmadır. Bilgisayar ağları, lokal veri girişlerinin ve depolama birimlerinin bulunduğu yazılımlar, süreç yönetimi sistemleri gibi bir çok sistem Sistem Entegratörü ile bir araya getirilebilir. Bu sayede sistemlerin tek merkezden izlenmesi ve kontrol edilebilmesi mümkün olmaktadır. Dağınık bir sistemin yaratacağı iş yükünün sıfır seviyesine indirgeneceği çözümle birlikte bir araya getirilen sistemler üzerinde modifikasyonlar da yapılarak, bir arada çalışabilmeleri için mükemmel hale gelmeleri sağlanır. Genellikle çok büyük yapıların tercih ettiği çözümlerin, herhangi bir boyutta uygulanabilmesi mümkündür ki, tek bir kurumun içerisindeki sistemin birleştirilebilmesi mümkün iken, ülke çapında bir ağı bir araya getirebilmek de mümkündür.

Share on
© 2019 abrakadabra-ad