KURUMSAL NETWORK ÇÖZÜMLERi

 

 

 

Switching / Data Center Switching


Dijital Ağ Mimarisi (Digital Network Architecture)
Yeni çağın ağı. Zekadan daha güçlü , daha çok insana benzeyen, önceki her şeyden daha güçlü sezgilere sahip bir ağ. Bir içgüdüsü olan, bağlamı olan,
öğrenebilen, uyum sağlayabilen, tahmin
edebilen, bir şeyleri daha bozulmadan düzeltebilen, milyonlarca bağlantıyı sadece dakikalar içinde yapılandırabilen, daha önce bildiklerinden ve gelecek her saldırılardan öğrendiği şeylerden yola çıkarak sizi koruyabilen bir dijital ağ mimarisi.

 

Ağ Çözümleri ( L A N / W L A N v e S D - WA N )
LAN /WLAN
WAN / SD - WAN

 

WAN Optimizasyonu / Bant genişliği (Bandwidth) Yönetimi
WAN optimizasyonu çözümleri iş yapış şekillerinizi tamamen değiştirecektir. Mobil kullanıcılarınız, şubeleriniz ve data centerınız aynı binadaymış gibi bir çalışma ortamı yaratabiliriz.İnternet veya wan bağlantılarınızda bant genişliği yönetimi yaparak kritik uygulamalarınızın performansını artırabilirsiniz. Tek noktaya kurulacak sistem ile hem upload hem de download yönünde trafiği yönetebilirsiniz. Gidiş ve dönüş trafikleri için ayrı ayrı tanımlar da yapabilirsiniz.

Yük Dengeleme ( Load Balancing)
Yüksek sayıda istemci ve sunucunun bulunduğu ortamlarda en iyi kaynak kullanımı, en yüksek işlem hacmi, en düşük cevap süresi imkanı sağlıyoruz. Oluşabilecek aşırı yüklemeden (overload) sizi kurtarırken birden fazla bileşen kullanımı (redundancy) sayesinde iş sürekliliği politikalarınıza destek veriyoruz.

Bütünleşik İletişim Çözümleri (Unified Communication)
Gerek IP Santral gerek Video Konferans gerekse Mobil İletişim çözümleri ile kurumunuz personellerinin kesintisiz ve entegre edilmiş bir network altyapısı
üzerinde lokasyon bağımsız ses ve video görüşmeleri yapmalarına olanak sağlıyoruz.

Yapısal Kablolama
Zayıf Akım Sistemleri
Veri Merkezi Altyapı Yönetim Yazılımları
Fiber ve Bakır Yapısal Kablolama

Yazılım ile Tanımlanan Ağ (SDN)
SDN’e geçiş ile birlikte kurumlar yüksek sürekliliğe sahip, farklı markalardan temin edilmiş harici sistemler ile en hızlı şekilde uyum sağlayabilen, genişleyebilir, izlenebilir, uygulama seviyesinde performans ölçümünün yapıldığı ve kendi güvenlik kurallarının oluşturulduğu, uygulamaların servis bazında kontrol altında tutulduğu, yazılım ile programlanabilen bir altyapıya sahip olacaklar.
Yazılım tanımlı ağ mimarisinde, ağ denetimi doğrudan programlanabilir, merkezi olarak yönetilebilir, daha hızlı ve esnek, açık standart tabanlı ve üretici bağımsız şekilde yapılandırılmıştır. Bu mimari, veri merkezilerinin, sanal sunucu ve depolama sistemlerinin daha esnek ve daha hızlı olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.